Men hva betyr det egentlig å være Norges beste bilhus? 

Det har vi definert gjennom fire likeverdige målsettinger:

  • Først og fremst skal vi ha de mest fornøyde medarbeiderne. Fornøyde medarbeidere er en forutsetning for å vinne kampen om kundene
  • Vi skal ha de mest fornøyde kundene og forhandlerne, det er her verdiene skapes
  • Vi skal maksimere potensialet til våre merker og ha en markedsandel som gir fornøyde leverandører
  • Vi skal ha fornøyde eiere, som får en fornuftig avkastning på sine investeringer. God inntjening sikrer arbeidsplasser og gir oss mulighet til å investere i nye og fremtidsrettede områder

Siden starten for over 100 år siden har vi hatt et ønske om å være best. Den ambisjonen har ikke endret seg. Som Norges beste bilhus skal Bertel O. Steen være «best på» alle disse områdene. Men bransjen er i stadig utvikling og med konkurrenter som kontinuerlig forbedrer seg, er ikke Norges beste bilhus en endestasjon, men et bevegelig mål som vi skal strekke oss etter – hver dag, år etter år. 

For å nå visjonen og bli best har vi beskrevet et tankesett som vi ønsker å dyrke frem i selskapet. En felles grunntanke om hva prestasjoner betyr for Bertel O. Steen, og hvordan vi ønsker at våre medarbeidere skal tenke og jobbe. Den skal inspirere og motivere alle som jobber hos oss. Det er vår «best på»-filosofi.

Vår filosofi

Visjonen vår er ambisiøs og vi skal jobbe målrettet mot å bli Norges beste bilhus. Deretter skal vi kontinuerlig utvikle oss for å holde posisjonen.

Vi skal dyrke frem en kultur som i enda større grad fremmer gode prestasjoner gjennom en felles «Best på»-filosofi og et nytt verdisett. Dette kan oppsummeres slik:

Våre medarbeidere er entusiastiske og har et sterkt fokus på lagspill. Vi setter kunden først og opptrer sannferdig for å skape langvarige relasjoner. Vi er resultatorienterte og har fokus på gode prestasjoner, det er slik vi skaper verdier.

Med dette som utgangspunkt skal vi realisere visjonen om å bli Norges beste bilhus.