Arbeidsmiljø

For å ivareta utviklingen av organisasjonen måles forhandlertilfredshet, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet regelmessig. En omfattende medarbeiderundersøkelse gjennomført ved inngangen til 2017, viser de beste resultatene noen sinne. 

Engasjerte medarbeidere

Bertel O. Steen investerer store ressurser i kompetanseutvikling gjennom seminarer, kurs og lengre utdanningsprogram i inn- og utland. Selskapet har som mål at medarbeiderne og lederne må ha de rette holdningene og kunne identifisere seg med selskapets verdier som er;
•    kunden først 
•    entusiasme
•    lagspill 
•    sannferdighet
•    resultatorientert 
 
Bertel O. Steens verdier skal ikke bare være fine ord på et stykke papir, men være en rettesnor for hvordan alle medarbeidere skal opptre i hverdagen. De skal være retningsgivende for den enkeltes oppførsel i situasjoner som kalles nøkkeløyeblikk. 

Nøkkeløyeblikkene er viktige treffpunkter hvor Bertel O. Steen har mulighet til å overgå kundenes forventninger, hvor selskapet skal skille seg fra konkurrentene og være best. 

Verkstedsarbeid

Gjennom en langsiktig satsing ønsker konsernet å ta ut potensialet i organisasjonen ved å styrke lagånd og prestasjonskultur. En prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper prestasjoner på et stabilt og stadig høyere nivå. Spesielt kjennetegnes en slik kultur ved lysten til å bli bedre og evnen til å feire suksesser. Dette er av stor betydning i Bertel O. Steen der vi har fokus på å feire våre helter. Her ligger også konsernets aller største potensial; å ha medarbeidere som motiveres av å være på et vinnerlag.