Daihatsu har besluttet å trekke seg ut av Europa, men Bertel O. Steen vil fortsatt ivareta import av deler for å betjene eksisterende kunder.

Hver bilimportør har stor grad av forretningsmessig frihet innenfor vedtatte mål og strategier. Der hvor det er naturlig, etableres fellesfunksjoner for å realisere stordriftsfordeler — med sikte på å bedre økonomien, øke kvaliteten og effektiviteten.

1. mai 2015 overtok Bertel O. Steen import- og distribusjonsvirksomheten av merkene Citroën og DS. Flere aktører ønsket å kjøpe rettighetene til de to merkene fra PSA Peugeot Citroën, men den franske bilgiganten fant at Bertel O. Steen var best posisjonert for å øke Citroën og DS sine økonomiske og markedsmessige resultater. Bertel O. Steen har samarbeidet med den franske bilprodusenten i 85 år, gjennom å distribuere Peugeot i Norge.

Med ca. 180 egeneide og frittstående forhandlere over hele landet, er Bertel O. Steens bilmerker tilgjengelige fra nord til sør.