Are Knutsen direktør for tjenesteutvikling og innovasjon

«Kundene går fra å eie bil til å lease, leie og dele bil.»