I Bertel O. Steen kan du jobbe innen mange arbeidsområder, inneha ulike stillinger og gå flere karriereveier. 

Arbeidsområdene deles inn i forhandlervirksomhet, bilimport, bilfinans, eiendom og verksteddrift. Disse områdene representerer igjen mange forskjellige yrkeskategorier og stillinger.