Arbeidsmiljø

For å ivareta utviklingen av organisasjonen måles forhandlertilfredshet, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet regelmessig. 

Engasjerte medarbeidere

Bertel O. Steen investerer store ressurser i kompetanseutvikling gjennom seminarer, kurs og lengre utdanningsprogram i inn- og utland. Selskapet har som mål at medarbeiderne og lederne må ha de rette holdningene og kunne identifisere seg med selskapets verdier som er;
•    kunden først 
•    entusiasme
•    lagspill 
•    sannferdighet
•    resultatorientert 
 
Bertel O. Steens verdier skal ikke bare være fine ord på et stykke papir, men være en rettesnor for hvordan alle medarbeidere skal opptre i hverdagen. De skal være retningsgivende for den enkeltes oppførsel i situasjoner som kalles nøkkeløyeblikk. 

Nøkkeløyeblikkene er viktige treffpunkter hvor Bertel O. Steen har mulighet til å overgå kundenes forventninger, hvor selskapet skal skille seg fra konkurrentene og være best. 

Verkstedsarbeid

Gjennom en langsiktig satsing ønsker konsernet å ta ut potensialet i organisasjonen ved å styrke lagånd og prestasjonskultur. En prestasjonskultur er en kultur som skaper og gjenskaper prestasjoner på et stabilt og stadig høyere nivå. Spesielt kjennetegnes en slik kultur ved lysten til å bli bedre og evnen til å feire suksesser. Dette er av stor betydning i Bertel O. Steen der vi har fokus på å feire våre helter. Her ligger også konsernets aller største potensial; å ha medarbeidere som motiveres av å være på et vinnerlag.