Lærlinger i aktivitet

Bilbransjen er i stor endring, men uansett hva som driver bilen fremover, så er det behov for folk som kan reparere bilen. 

Det finnes en rekke arbeidsmuligheter innenfor bilbransjen. Mekaniker, biloppretter, lakkerer - kanskje i kombinasjon med elektronikk og programmering? For elever innen bilfag, er det avgjørende å få lærlingperiode innen utdannelsesløpet. Det ser Bertel O. Steen viktigheten av.

Som lærling innenfor Bertel O. Steens virksomheter, får man inngående opplæring og erfaring innenfor eget fagfelt. I tillegg plasseres man i et reelt arbeidsmiljø med kolleger og kunder og de krav som følger med. Alle elementene er viktige den dagen lærlingen står med fagbrevet i hånden og skal ut i det virkelige arbeidslivet.

Lærlingplass

Bertel O. Steen legger vekt på å ha tett kontakt med skoleverket, slik at de får innblikk i det nyeste av teknologi på kjøretøyene konsernet representerer.

Bertel O. Steens egeneide forhandlere er godkjente lærlingbedrifter og tilbyr lærlingplasser for mekanikere, opprettere og lakkerere for bil, buss og lastebil. 

Søknad om lærlingeplass gjøres via den enkelte forhandleren i Bertel O. Steen Detalj eller det enkelte verkstedet i Snap Drive-kjeden. Konsernet har samarbeid med Bilfag i regi av Norges Bilbransjeforbund. Les mer på Bilfag.no.

For flere spørsmål, kontakt oss på larling@bos.no

Bli bedre kjent med en av lærlingene i Bertel O. Steen her: