Tall per 31.12 foregående år

Bertel O. Steen besitter en betydelig eiendomsportefølje. Likevel satser konsernet på å øke porteføljen til 5 milliarder kroner innen utgangen av 2020. I et bilmarked med svekket kronekurs og pressede bilpriser, ønsker selskapet å spre risiko gjennom å trappe opp i norsk eiendom som er uavhengig av valuta. Men, bil har rangen og selskapet vil investere i eiendom til beste for bil.  

Eiendomssatsingen er i den senere tid styrket. Bertel O. Steen Eiendom vil fortrinnsvis satse på store prosjekter innen næringseiendom. Planer for å utvikle tomten rundt hovedkontoret på Lørenskog og andre prosjekter, er i støpeskjeen. 

For oversikt over alle eiendommer og flere detaljer, se Bertel O. Steen Eiendom AS